Müdürlüğümüz ve Bağlı Sağlık Tesisleri Sürekli İşçi Sınav Sonuçları
19 Ağustos 2020

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı KHK’nın geçici 23 ve geçici 24’üncü maddelerinin uygulanmasına dair usül ve esaslar çerçevesinde yapılan sözlü sınav neticesinde başarılı olanlara ait isim listesi aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. İlan olunur. 20.03.2018

İl Sağlık Müdürlüğü Sınav Sonuçları için Tıklayınız!
Denizli Devlet Hastanesi Sınav Sonuçları için Tıklayınız!
Servergazi Devlet Hastanesi Sınav Sonuçları için Tıklayınız!