HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANI (HAP) UYGULAYICI EĞİTİMİ
28 Temmuz 2020

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından ilimizde hizmet veren kamu, üniversite ve özel hastanelerin Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) hazırlayıcıları ile kurumların planları inceleyici konumunda bulunan temsilcilerinden oluşan toplam 27 kursiyere eğitim verildi.

Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Burak Altan’ın açılış konuşması ile başlayan eğitimler 3 gün sürdü. Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Hazırlama Kılavuzu Tanıtımı, Hastanelerde Afet Risklerinin Azaltılması,  Afet ve Acil  Durum Müdahale Yönetimi, Hastane Olay Yönetim Araçları, Kitlesel Yaralanmalı Olaylarda Hastane Müdahale Aşamaları, Olay Bildirimi ve Acil Müdahale Planı Aktivasyonu, Hastanenin Tıbbi Kapasitesi, Hastane Afet Triaj Alanı, Acil Servis ve Hastane İçi Trafik Akışı, Bilgi Yönetimi ve Formlar, Güvenlik-Emniyet, Lojistik ve Malzeme Yönetimi, Psikososyal Destek Faaliyetleri, Ölü ve Kayıplarla İlgili İşlemler, Müdahale Prosedürleri, Olaya Özel Planlar ve Tatbikat Hazırlığı konularında eğitim verildi. Acil Durum ve Afet durumlarında zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarında hastanelerin yapması gereken iş ve işlemler üzerinde çalışmalar yapıldı. Belirli periyotlarda uygulamalı olarak devam eden eğitim son gün Masabaşı Tatbikatı ile sona erdi.

  • thumbnail_IMG_5478 (Düzenlendi).jpg
  • thumbnail_IMG_5531 (Düzenlendi).jpg
  • thumbnail_IMG_5581.jpg