2018 Mayıs ayında değerlendirme yapılacak ASM ve AHB listesi ve duyurusu
27 Nisan 2018

Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Aile Hekimliği Birimi tarafından Aile Sağlığı Merkezlerine ve Aile  Hekimliği  Birimlerine yapılacak değerlendirme listesi ekte sunulmaktadır. Bildirilen ziyaret günlerinde Aile  Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanlarının acil durumlar dışında izin almaması, alınan izinlerin ise birimimize bildirilmesi gerekmektedir.

Ek:2018 Yılı Mayıs Ayında İzleme ve Değerlendirme Yapılacak ASM Listesi