2018 YILININ İLK BÖLGE (DENİZLİ, AYDIN, MUĞLA) ASKOM TOPLANTISI İLİMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
28 Temmuz 2020

2018 YILININ İLK BÖLGE (DENİZLİ, AYDIN, MUĞLA) ASKOM TOPLANTISI İLİMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Denizli İl Sağlık Müdürlüğümüz ev sahipliğinde 2018 Yılının İlk Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyon (ASKOM) toplantısı yapıldı. Toplantıya Denizli, Aydın ve Muğla illeri katıldı.

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği ilgili hükümleri çerçevesinde ve Bakanlığımız Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda, İl Sağlık Müdürlüğümüzde 19. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyon (ASKOM) toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Denizli Sağlık Müdürümüz Uz. Dr. Berna Öztürk, Muğla İl Sağlık Müdürlüğünü temsilen Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Burak Mülayim, Denizli , Muğla ve Aydın illerinin İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Halk Sağlığı başkanları ve başkan yardımcıları, İl ve ilçe hastaneleri Başhekimleri, Kamu, Özel ve Üniversite hastaneleri Acil Sorumlu Başhekim Yardımcıları, İl Ambulans servisi Başhekimleri katıldı.

Toplantıda; günümüzde hastane öncesi ve hastane dönemi acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz, etkin, hızlı sunumunu, var olan tesis ve insan gücü kapasitesinin verimli kullanımı sağlanarak temin edebilmek amacıyla, ilgili birimler ve iller arası sevklerin koordinasyonun sağlanmasının daha da önem kazandığı vurgulandı. Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mesut Düzelli’nin sunumu şeklinde ele alınan konu başlıkları; Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmet sunumunda bölgede karşılaşılan sorunlar, sağlık tesisleri ve iller arası hasta sevkleri, primer vaka redleri gibi konular değerlendirilip fikir alışverişinde bulunuldu. 
El yaralanması ve mikro cerrahi gerektiren vakaların sevk ve organizasyonu için bölge planlaması yapılması, acil servis yoğunluğunu azaltmak için hastaneler içerisinde gerekli organizasyonun sağlanması, Denizli Aydın ve Muğla İllerinin afet durumlarında birinci derece destek illeri olması nedeniyle afet planlarının paylaşılması ve ortak tatbikatlar düzenlenmesi, 112 ve UMKE personelinin temel eğitimlerinde ortak yaklaşım, malzeme ve eğitimci desteği sağlanması gibi konular görüşüldü.

  • 6C A.jpg
  • 6A.jpg
  • 20.jpg
  • 18.jpg
  • 17.jpg
  • 15.jpg
  • 13.jpg
  • 1.jpg
  • 19A.jpg