Sendika Üye Sayıları Tespit Çalışmaları Hakkında Duyuru
19 Ağustos 2020

Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatında 2018 yılı Sağlık ve Sosyal Hizmet İş Kolunda en çok üyeye sahip sendika ve bağlı konfederasyonun belirlenmesi amacıyla, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendi uyarınca Kurumumuz Sendika üye sayıları tespit çalışmaları için 16.05.2018 Çarşamba günü  Denizli Sağlık Müdürlüğü binasının 3.cü kat toplantı salonunda saat 15:00'te toplantı yapılacak olup ilgili sendika yöneticilerine duyurulur.