30.05.2018 tarihli İl İçi Aile Hekimliği Yerleştirme Kurası İlanı
15 Mayıs 2018

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 15. maddesinin 1.fıkrası gereği, İlimizde Boşalan ve Yeni Açılan Aile Hekimliği Birimlerine İl İçi Kamu Görevlisi Olan Tabipler İçin 30.05.2018 tarihinde Aile Hekimi Ek Yerleştirme Kurası Yapılacaktır.