ASKOM HAZİRAN AYI TOPLANTISI
16 Temmuz 2020

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün talimatları doğrultusunda her ay düzenli olarak yapılan ASKOM (Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu) Haziran ayı toplantısı,  Hastaneler arası Sevkleri Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu toplantısı ile birlikte gerçekleştirildi.

ASKOM (İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu) ve Hastaneler arası Sevkleri Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu toplantısı, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Burak Altan’ın başkanlığında, ilgili başkan yardımcıları, hastanelerin başhekim/başhekim yardımcısı, ilçe sağlık müdürleri, komuta kontrol merkezi sorumlusu, ilde acil sağlık hizmeti veren tüm kamu, özel, üniversite ve vakıf hastanelerinin ASKOM sorumluları, resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşların acil servis sorumlu hekimleri ve kalite biriminin katılımı ile düzenlendi.

Toplantıda; ilimizdeki hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ve hastane acil servislerinin 2018 Yılı Mayıs dönemine ait çalışmaları değerlendirildi. Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri ve Acil Servislerin işleyişinin kolaylaştırılması ve acil sağlık hizmetinin kesintisiz, ulaşılabilir ve etkin olarak sürdürülebilmesine yönelik bilgi paylaşımında bulunuldu. Sevk Komisyonunda hastaneler arası hasta nakillerinde kayıtların düzenli yapılması, sevkin uygunluğuna dikkat edilmesi ve yapılan uygulamaların iyileştirilmesine dönük kararlar alındı.

  • 1e9f675c-b437-4e17-a899-33cd330c6642.jpg
  • 83714eb7-9308-47ff-ae5b-cad17d2a0ee5.jpg