ACİL OBSTETRİK BAKIM EĞİTİMİ
16 Temmuz 2020

Müdürlüğümüz Halk Sağlığı ve Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından Anne ve Bebek ölümlerini önlemek ve acil şartlarda doğum, doğum sonu bakım, yenidoğan nakli ve kuvöz kullanımını istenen düzeyde sağlamak amacıyla  Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında çalışan sağlık personellerine  Acil Obstetrik Bakım Eğitimi verildi.

Eğitime ilgili kurum eğitimcileri yanı sıra Pamukkale Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Prof. Dr. Özmert Özdemir ve Prof. Dr. Hacer Ergin, Servergazi Devlet Hastanesi’nden Uz. Dr. Hayrettin Güler eğitimci olarak katıldı. Acil Doğum ve Yenidoğan Transportu konularında çalışanlara güncel bilgilerin aktarıldığı eğitim sonunda, katılımcılara katılım belgeleri verilerek eğitim başarı ile tamamlandı.

  • FOT-2.jpg
  • FOT-3.jpg
  • FOTO-4.jpg
  • FOTO-5.jpg