06.08.2018 tarihinde yapılacak olan İl içi Aile Hekimliği Ek Yerleştirme İlanı
20 Temmuz 2018

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 15. maddesinin 1.fıkrası gereği, İlimizde Boşalan ve Yeni Açılan Aile Hekimliği Birimlerine İl İçi Kamu Görevlisi Olan Tabipler İçin 06.08.2018 tarihinde Aile Hekimi Ek Yerleştirme Kurası Yapılacaktır.

* İl İçi Aile Hekimliği Ek Yerleştirme kurası ilanı, Usul ve Esasları
* 25.01.2013 Tarih ve 28539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
* A Grubundan müracaat eden Hekim Dilekçesi (askerlik dönüşü/doğum sonu izinden dönen)
* B Grubundan müracaat eden Hekim Dilekçesi (Aile Hekimi Uzmanları)
* C Grubundan müracaat eden Hekim Dilekçesi (birimlerde çalışan Aile Hekimleri)
* D Grubundan müracaat eden Hekim Dilekçesi (Kurum İçi/Kurum Dışı)
* İl İçi Aile Hekimliği Ek Yerleştirme kurası Takvimi,

* Güncellenmiş PBS (detaylı hizmet puanı dökümü) çıktısı. Bu belge https://sbu2.saglik.gov.tr/personelislemleri/web sayfasından çıkartılacaktır.