ASKOM AĞUSTOS AYI TOPLANTISI
04 Aralık 2019

2018 Yılı Ağustos Ayı ASKOM (İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu) ve Hastaneler arası Sevkleri Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu toplantısı Müdürlüğümüz UMKE binası toplantı salonunda Sağlık Hizmetleri Başkanımız Uz. Dr. Burak Altan başkanlığında gerçekleştirildi.

ASKOM (İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu) ve Hastaneler arası Sevkleri Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu toplantısı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) binası toplantı salonunda; Sağlık Hizmetleri Başkanımız Uz. Dr. Burak Altan’ın başkanlığında, ilgili başkan yardımcıları, hastanelerin başhekim/başhekim yardımcısı, ilçe sağlık müdürleri, Komuta Kontrol Merkezi sorumlusu, ilde acil sağlık hizmeti veren tüm kamu, özel, üniversite ve vakıf hastanelerinin ASKOM sorumluları, resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşların acil servis sorumlu hekimleri ve kalite biriminin katılımı ile düzenlendi.

Toplantıda; ilimizdeki hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ve hastane acil servislerinin 2018 Yılı Temmuz dönemine ait çalışmaları değerlendirildi. Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri ve Acil Servislerin işleyişinin kolaylaştırılması ve acil sağlık hizmetinin kesintisiz, ulaşılabilir ve etkin olarak sürdürülebilmesine yönelik bilgi paylaşımında bulunuldu. Ambulans kazalarının önlenmesi, Hasta sevklerinde karşılaşılabilecek olası sorunların çözümü, ambulansta çalışacak personele verilen Modül eğitimlerine katılım sağlanması ile ilgili kararlar alındı.

  • 2.jpg
  • 3.jpg