overlay

HİZMET BAŞKANLIKLARI HAFTALIK DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI DÜZENLENDİ

İl Sağlık Müdürümüz Uz. Dr. Berna Öztürk başkanlığında Kamu Hastaneleri, Halk Sağlığı, Sağlık Hizmetleri, Personel ve Destek Hizmetleri Başkan, Başkan Yardımcısı ve Birim Sorumlularının katılımıyla haftalık değerlendirme toplantıları düzenlendi.

Başkanlıklar bünyesinde yürütülen hizmetlerin görüşüldüğü toplantılarda; İlimizde sunulan sağlık hizmetlerinin genel değerlendirmesi yapılarak daha etkin, kaliteli, verimli ve vatandaş memnuniyet derecesini daha da artırmaya yönelik hizmetler yürütülmesi üzerinde duruldu, planlanan hizmet ve yatırımlar istişare edildi.

  • HALK SAĞLIĞI 1.jpg
  • DESTEK HİZMETLERİ 3.jpg
  • HALK SAĞLIĞI 3.jpg
  • KAMU HASTANELERİ 1.jpg
  • DESTEK HİZMETLERİ 2.jpg
  • KAMU HASTANELERİ 2.jpg