"TASARRUF VE GELİR ARTIRICI PROGRAMLAR BİRİMLERİ" TOPLANTISI
16 Temmuz 2020

  • TASARRUF TOPLANTI 4.jpg
  • TASARRUF TOPLANTI 5.jpg
  • TASARRUF TOPLANTI 2.jpg
  • TASARRUF TOPLANTI 1.jpg
  • TASARRUF TOPLANTI 3.jpg

Sağlık Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda, Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan sağlık tesisleri ve harcama birimlerinde oluşturulan "Tasarruf ve Gelir Artırıcı Programlar Birimleri" değerlendirme toplantısı yapıldı.

Müdürlüğümüz Tasarruf ve Gelir Artırıcı Programlar Birimi Sorumlusu Mühendis Umut Somyürek tarafından ilgili birimlerin işleyişi ve yapılması gerekenler hakkında bilgilendirici sunum yapılan toplantıya; Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerimizden ilgili birim sorumluları ve çalışanları katıldı. Sağlık tesislerimizde yapılan tasarruf ve gelir arttırıcı uygulamalar üzerinde değerlendirmelerde bulunularak verilerin Bakanlığımıza düzenli olarak gönderilmesi konusunda istişare edilerek yol haritası belirlendi.