DENİZLİ'DE AİLE HEKİMLERİ TARAFINDAN YAZILAN ANTİBİYOTİK ORANI EGE BÖLGESİ'NİN EN DÜŞÜK İLİ OLDU.
16 Temmuz 2020

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘Akılcı İlaç Kullanımı’ ve ‘Akılcı Antibiyotik Kullanımı konusunda yürütülen çalışmalar sonucunda Denizli’de Aile Hekimleri tarafından yazılan Antibiyotik Protokol oranı yüzde 19.58’le Ege Bölgesindeki en düşük il olarak belirlendi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk yaptığı açıklamada yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu akılcı olmayan ilaç kullanımının hastaların tedaviye uyumunun azalmasına, ilaç etkileşimlerine, bazı ilaçlara karşı direnç geliştirmesine, hastalıkların tekrarlanmasına ve uzamasına, beklenmeyenolay görülme sıklığının ve tedavi maliyetlerinin artmasına neden olacağını söyledi. 

Sağlık Bakanlığı ‘Akılcı İlaç Kullanımı 2018 - 2022 Ulusal Eylem Planı’ kapsamında bilinçli ilaç kullanımı konusunda yürütülen çalışmalara Denizli olarak büyük destek verdiklerini aktaran Öztürk; “2018 yılında  Denizli Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü olarak birinci basamak sağlık kuruluşları olan Aile Hekimlerimize başta olmak üzere tüm devlet hastanelerinde çalışan hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire ve tüm sağlık personellerine düzenli aralıklarla eğitimler verildi. Denizli halkına yönelik olarak da tüm devlet hastanelerinde Akılcı İlaç Kullanımı stantları açıldı.  Ayrıca Denizli’deki alışveriş merkezlerinde Akılcı İlaç Kullanımı ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı ile ilgili standlar açarak halkımıza bilgilendirme yaptık. Stantlarımızda özellikle çocuklara yönelik bilgilendirme balonları, boyama kitabı ve kalemi, ailelere ise farkındalık oluşturmak üzere bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Yine tüm İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından Halk ve Okul Eğitimleri yapılmaktadır. Bunların dışında Denizli’deki tüm Aile Hekimleri, Hastaneler, Eczaneler vb. sağlık kuruluşlarımıza konuyla ilgili bilgilendirme broşürleri asıldı” dedi.

Denizli’de yürütülen çalışmalar sonucunda Aile Hekimliği tarafından yazılan Antibiyotik Protokol oranının Türkiye ortalamasının (yüzde 24,55) altında olduğunu belirten Öztürk; Sağlık Bakanlığı Akılcı İlaç Kullanımı Daire Başkanlığı tarafından açıklanan Antibiyotik Yazılan Protokol oranı ilimizde yüzde 19,58 olarak Türkiye ortalamasının çok altında kaydedilmiştir. Bu oran aynı zamanda Ege Bölgesi’ndeki en düşük orandır. Bir yıl boyunca sahada aktif olarak çalışarak Akılcı Antibiyotik Kullanımını anlatan sağlık çalışanı arkadaşlarıma canı gönülden kutluyorum” dedi.  

  • 15.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg