PANDEMİK İNFLUENZA İL HAZIRLIK VE FAALİYET HAZIRLAMA KOMİTESİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
16 Temmuz 2020

Pandemik İnfluenza İl Hazırlık ve Faaliyet Planı Hazırlama Komitesi Toplantısı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanımız Dr. Aytekin Polat Başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla Müdürlüğümüz Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıda Bulaşıcı Hastalıklar, Aşı Programları ve Tüberküloz Birimi Sorumlusu Dr. Hüseyin Değirmenci tarafından ilimizde olası pandemi sırasında yapılacak çalışmaların belirlenmesi ile pandeminin toplumdaki etkisini azaltmak, süresini kısaltmak ve etkilenenlerin en az zarar görmesini sağlamakla ilgili sunum yapıldı.  

  • 1.jpg
  • 3.jpg
  • 6.jpg
  • 5.jpg