İL SAĞLIK MÜDÜRÜMÜZÜN ETİK GÜNÜ VE ETİK HAFTASI MESAJI...
16 Temmuz 2020

  • ETİK GÜNÜ MESAJ a.jpg

25 Mayıs 2004 tarihinde Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun kurulmasına dair kanunun kabul edilmesi dolayısıyla, ülkemizde 2008 yılından itibaren her yıl 25 Mayıs tarihini Etik Günü, aynı günün yer aldığı haftayı da Etik Haftası olarak kutlamaktayız.
Doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü ayırt edip, buna uygun olarak hareket etmek anlamına gelen ve her toplumda var olan ancak yazılı olmayan kurallar bütünü olarak tanımlanan etik kavramı, devlet işlerinde vatandaşlarımıza daha şeffaf, hızlı ve verimli hizmet sunmak için bizlere yol gösterici olan değerleri de kapsamaktadır. Her insanın etik değerlere göre hareket etmesi gerekmekle birlikte, kamu çıkarının kişisel çıkarların üzerinde olduğu toplumlarda huzur ve güven ortamının daha kolay ve çabuk oluşacağı gerçeğinden hareketle, özellikle devlet memurlarının etik değerler konusunda daha hassas davranması gerekmektedir. Bütün çalışanların bu değerlere göre hareket edip etmediklerini kontrol etmek elbette mümkün değildir ancak etik değerlerin hâkim olduğu bir anlayışla vatandaş-devlet ilişkisinin güçlendirildiği ve muhafaza edildiği bir toplum olmak mümkün olacaktır.
Etik değerlerin hâkim olduğu bir ülke ve dünya oluşturulmasına vesile olması temennisiyle tüm vatandaşlarımızın Etik Günü ve Etik Haftasını kutluyor, tüm mesai arkadaşlarımın etik kültürüne dayalı özverili çalışmalarının devamını diliyorum.

Uz. Dr. Berna ÖZTÜRK
İl Sağlık Müdürü