ÖZEL HASTANELER HİZMET DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
16 Temmuz 2020

  • TOPLANTI 3.jpg
  • TOPLANTI 2.jpg
  • TOPLANTI 7.jpg
  • TOPLANTI 1.jpg
  • TOPLANTI 5.jpg

İl Sağlık Müdürümüz Uz. Dr. Berna Öztürk’ün başkanlığında Sağlık Hizmetleri Başkanlığımız koordinasyonunda Özel Hastane Mesul Müdürleri katılımı ile ‘Hizmet Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı. 
Toplantı; İl Sağlık Müdürümüz Uz. Dr. Berna Öztürk Başkanlığında; Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Burak Altan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. İbrahim Emreoğlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aytekin Polat ve Özel Hastane Mesul Müdürleri katılımıyla İl Sağlık Müdürlüğümüzde yapıldı.

Toplantıda; Yataklı Tedavi Kurumları Genel Bilgiler, Acil Sağlık Hizmetleri, USS Veri Gönderim Oranları, Beyin Ölümü Kadavra Bağış Sayıları, Canlı Organ Bağış Sayıları, Tam Kan Kullanım Oranı, Özel Hastaneler Denetimi, Ruhsata Esas Denetimler ve 31.05.2019 tarihinde yenilenen Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişen Maddeleri görüşüldü. Yine sunulan sağlık hizmeti ile ilgili yaşanan sıkıntılar istişare edildi, çözüm önerileri tartışıldı.

İl Sağlık Müdürümüz Uz. Dr. Berna Öztürk, Denizli ili sağlık hizmeti denildiğinde İlde bulunan kamu ve özel sağlık tesislerinin hepsinin önem teşkil ettiğini belirterek belirli aralıklar ile düzenlenen bu toplantıların verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunumu için gerekli olduğunu söyledi. Öztürk, özel hastanelerde sunulan sağlık hizmeti ile ilgili varsa sorun veya önerilerin karşılıklı görüşüldüğü ve çözüme ulaştırıldığı bu toplantılara katılımlarından dolayı Özel Hastane Mesul Müdürlerine teşekkür etti