28 TEMMUZ ‘’DÜNYA HEPATİT GÜNÜ
16 Temmuz 2020

Viral hepatitler tüm dünyada yaygın olarak görülen, ülke ekonomilerini çok yakından ilgilendiren ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğu belirtilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü 2030 yılında tüm dünyada hepatitlerin elimine edilmesini hedeflemektedir. Dünya genelinde hastalığın büyük oranda geç dönemde belirti vermesi ve hastaların büyük çoğunluğunun hastalıklarının farkında olmamaları nedeniyle hepatite dikkat çekmek amacıyla 28 Temmuz tarihi ‘’Dünya Hepatit Günü’’ olarak belirlenmiştir.

Hepatitler, kronik karaciğer hastalığı, siroz ve karaciğer kanserine yol açabilen, tüm dünyada yaygın olarak görülen ve ülke ekonomisini yakından ilgilendiren önemli bir halk sağlığı sorunudur.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün 2030 yılında hepatiti elimine etme hedefleri doğrultusunda, Bakanlığımızca “Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı (2018-2023)” hazırlanmıştır. Programın amacı viral hepatit yeni vaka sayısının azaltılması, viral hepatitlere bağlı ölümlerin azaltılması, viral hepatit tanısı alan hastaların bakımının iyileştirilmesi ve viral hepatitlerin toplumsal alanlarda oluşturduğu sosyoekonomik etkinin azaltılmasıdır. Hastalığın bulaşmasının önlenmesine yönelik hastalığın erken tespiti ve hastaların tedaviye yönlendirilmesiyle siroz ve kanser gelişiminin önlenmesi için farkındalığın artırılması amacıyla viral hepatitlere yönelik Bakanlığımız tarafından afiş ve broşürler hazırlanmıştır. Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı, Afiş ve Broşürler için tıklayınız...

https://denizliism.saglik.gov.tr/TR,140942/viral-hepatitler-ile-ilgili-afis-brosur-ve-dokumanlar.html