EYLÜL AYI ASKOM TOPLANTISI
16 Temmuz 2020

Sağlık Hizmetleri Başkanımız Uz. Dr. Burak Altan başkanlığında 2019 Yılı Eylül Ayı ASKOM (İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu) ve Hastaneler Arası Sevkleri Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu toplantısı yapıldı.
Müdürlüğümüz toplantı salonunda; ilgili başkan yardımcıları, hastanelerin başhekim/başhekim yardımcısı, ilçe sağlık müdürleri, il ambulans servisi başhekimi, komuta kontrol merkezi sorumlusu, ilde acil sağlık hizmeti veren tüm kamu, özel, üniversite hastanelerinin ASKOM sorumluları, özel sağlık kurum ve kuruluşların acil servis sorumlu hekimleri ve kalite biriminin katılımı ile düzenlenen toplantıda; ilimizdeki hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ve hastane acil servislerinin 2019 Yılı Ağustos dönemine ait çalışmaları değerlendirildi. Acil Sağlık Hizmetlerinin sunumunda yaşanılan sıkıntılar ve çözüm önerileri görüşüldü.

  • ASKOM TOPLANTI 1.jpg
  • ASKOM TOPLANTI 2.jpg
  • ASKOM TOPLANTI 3.jpg
  • ASKOM TOPLANTI 4.jpg